Rada Działalności Pożytku Publicznego proceduje uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat ponoszonych bezpośrednio przez ochotnicze straże pożarne podczas zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dysponujemy kopią faktury na kwotę 7380,00 zł z roku 2019, co przy zamówieniu na 35 samochodów daje niebagatelną kwotę 258 300,00 zł  (jeśli każde stowarzyszenie był potraktowane tak samo), za tak naprawdę o 16 godzin pracy urzędniczej, z której podmiot zamawiający jest całkowicie zwolniony (stanowisko urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 czerwca 2020 r.), i nie powinien obciążać kosztami strażaków ochotników za procedurę, którą w sposób bezpłatny i prostszy mógłby przeprowadzić we własnym zakresie.

Problem przekazano również w raporcie NIK https://lgrow.pl/wp-content/uploads/2020/02/NIK-P-18-093-ochotnicza-straz-pozarna.pdf, storna 19, akapit 3 i powielenie na  stornie 38  – zapłata kosztów obsługi projektu w  wysokości 20 tys.  zł nastąpiła na podstawie wystawionych przez oddział wojewódzki faktur oraz ustnych ustaleń, co nie sprzyjało przejrzystości wydatkowania środków publicznych. Prosimy decydentów o zmianę podejścia do ciężkiej pracy strażaków ochotników !

Kamil Sieratowski

Udostępnij