Działalność którą rozpoczęliśmy 1 marca przynosi efekty, dzięki niej mieszkanie ma zapewnione już 25 osób, będziemy rozwijać działania pomocowe na rzecz osób znajdujących się także w domach prywatnych. Zaczynamy otrzymywać darowizny (już ponad 7 tys. zł!!!, przyjmujemy wyłącznie wpłaty bankowe na konto prowadzone przez Lubuski Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu: 66 8367 0000 0029 1567 1001 0032), składamy koleje wnioski o datację, platforma internetowa wspiera wiele instytucji w Regionie Obra – Warta.

Wszystkie organizacje obywatelskie, Koła Gospodyń Wiejskich i Społeczników zapraszamy do zgłaszania chęci współpracy na zasadach nieodpłatnych i odpłatnych, zdobyte informacje wykorzystamy również podczas składania wniosków o dotację:
Pierwszy formularz zgłoszeniowy proszę wypełnić do poniedziałku 14 marca, do godziny 9:00.
https://forms.gle/UmMoRjXMFApm5q1R9

Udostępnij