Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta ogłasza 1 edycję Rybackiego Programu Stypendialnego na lata 2016 – 2022 skierowanego do zameldowanych na stałe i uczących się mieszkańców 11 gmin Regionu Obra – Warta, pobierających naukę w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej, Szkoły Gimnazjalnej, Szkół Ponadgimnazjalnych (bez względu na lokalizację szkoły na terenie kraju). Regulamin konkursu, Wzór wniosku*, Harmonogram Konkursu oraz Obowiązujące Kryteria punktowe zostały zamieszczone poniżej (pliki PDF). Wnioski składamy do dnia 31/07/2016 r., zwyczajowo w wersji papierowej, w jednym z Biur lokalizowanych w Pszczewie (ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew) lub Sierakowie (ul. Wroniecka 25, 64-410 Sieraków). O dacie złożenia wniosku zdecyduje wyłącznie data wpływu do naszych biur.

Zarząd LGR Obra – Warta

*- jeżeli w danej kategorii punktowej zabraknie miejsca na wpisanie określonej informacji prosimy o umieszczenie jej na 2 (czystej) stronie wniosku. Do wniosku nie dołączamy żadnych dokumentów, ewentualne wątpliwości będą wyjaśniane indywidualnie.

Pobierz:

  1. Regulamin Programu – 2016 (PDF).
  2. Wzór Wniosku Stypendialnego (PDF).
  3. Harmonogram Konkursu w roku 2016 (PDF).
  4. Kryteria Punktowe (PDF).

Udostępnij