Obszary pod wodami i duże kompleksy leśne stanowią istotne wyróżniki obszaru, na którym od 7 już lat działa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta. Często obserwujemy, że głównym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, w tym dla jego najcenniejszych obszarów, jest niestety działalność człowieka. W roku 2015 w obliczu stale powracającego problemu zanieczyszczenia rzeki Obry, spowodowanego działalnością oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w gminie ościennej, współpracowaliśmy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy prowadzaniu kompleksowych badań stanu wskazanego odcinka rzeki Obry. Wysoka jakość współpracy oraz problemy, które na co dzień dostrzegamy, zdecydowały o kontynuowaniu wspólnych działań i objęciu działaniami monitorującymi wskazanych odcinków rzek Obra i Warta oraz wybranych jezior.

We wtorek, 9 lutego br., w zbąszyńskiej Filharmonii Folkloru Polskiego zawarta została pierwsza umowa intencyjna pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a siedmioma gminami skupionymi wokół rzeki Obry – Bledzew, Miedzichowo, Międzyrzecz, Pszczew, Siedlec, Trzciel, Zbąszyń oraz naszym stowarzyszeniem. Na jej podstawie, w przypadku wyboru naszej LSR do realizacji, będziemy wspólnie realizować badania naukowe. Na ten cel zamierzamy również zdobywać dofinansowania z innych źródeł zewnętrznych, tak by wszelkie badania i rekomendacje mogły zostać wdrożone już w końcu roku 2017. Podczas uroczystości zawarto również dwie umowy patronackie pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Zespołem Szkół nr 1 im. S. Garczyńskiego, a także Gimnazjum Zbąszyń.

Podpisanie umów poprzedziły wystąpienia Prorektora UAM ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr. hab. Jacka Witkosia, a także Dziekana Wydziału Biologii UAM – prof. dr. hab. Bogdana Jackowiaka. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały efekty badań wód jeziora Błędno i rzeki Obry prowadzone przez uczniów ZS nr 1 im. S. Garczyńskiego pod opieką nauczyciela Jarosława Jankowiaka, badania uczniów Gimnazjum w Zbąszyniu prowadzone pod opieką Izabeli Kałuskiej oraz badania przeprowadzone przez adiunkta w Zakładzie Hydrobiologii UAM – dr. hab. Mikołaja Kokocińskiego

Dziękujemy wszystkim za nieocenioną pomoc i wsparcie, szczególnie inicjatorowi i pomysłodawcy współpracy z UAM  Panu Tomaszowi Kałuskiemu, pracownikowi Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych w Poznaniu.

W ciągu najbliższych 3 miesięcy planujemy rozpoczęcie podobnych działań dla rzeki Warty, o czym niezwłocznie poinformujemy.
Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij