#Pszczew, 23 kwietnia 2024 r., w Schronisku Młodzieżowym trwają działania przygotowawcze, dotyczące opracowania rybackiej lokalnej strategii rozwoju oraz planu współpracy w regionie Obry i Warty na okres do roku 2027. Wsparcie pochodzić będzie z Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Także w Pszczewie przedstawiliśmy codzienną pracę naszego Stowarzyszenia oraz plany wsparcia dla Gospodarstw Rybackich, Gmin Członkowskich, Przedsiębiorstw, Organizacji Obywatelskich oraz Kół Gospodyń Wiejskich. W kolejnym konkursie niespodziance, przygotowanym przez uczniów Zespół Szkół w Sierakowie trzej laureaci otrzymali kosze pełne produktów regionalnych.

Profesorowi Jacek Kurzępa dziękujemy odwiedziny i cenne uwagi, które wsparły organizację wydarzenia, wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za aktywny udział i poświęcony czas.

Udostępnij