PROOdukcja talentów społecznych, czyli oferujemy wsparcie przy organizacji bezpłatnych szkoleń w Regionie Obra – Warta w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada br.

W związku z 3 rokiem wdrażania projektu pn. Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – Warta finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030 (P.1.a – 2019-2021) przyjmujemy zgłoszenia organizacji obywatelskich (Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich)  zainteresowanych realizacją szkoleń tematycznych wspierających rozwój organizacji obywatelskich, w od 1 kwietnia  do 30 listopada br.  Warunki ramowe to:

  1. Siedziba organizacji obywatelskiej na terenie jednej z 11 gmin regionu Obra – Warta (Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Trzciel – woj. lubuskie, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Miedzichowo, Międzychód, Sieraków, Zbąszyń – woj. wielkopolskie);
  2. Szkolenie minimum 3 godziny zegarowe, skierowane do co najmniej 25 osób i budżecie łącznym do 1,0 tysiąca złotych brutto;
  3. Preferencje przy wyborze dotyczyć będą: a. sytuacji materialnej uczestników oraz walorów dydaktycznych oferty, ze szczególnymi preferencjami dla produktów lokalnych, b. zgłoszeń organizacji obywatelskich będących członkami LGR Obra – Warta i/lub biorących udział w akcji “Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym _ edycja 2020”, c. organizacji szkoleń po raz pierwszy w ramach projektu przez organizację obywatelską, organizacji szkoleń z wykorzystaniem bazy dydaktycznej LGR Obra -Warta, ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew (udostępnionej bezpłatnie).

Zgłoszenia prosimy przesłać elektronicznie do 31 stycznia br. przy pomocy poniższego formularza, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi organizacjami oraz weryfikację kosztów.  Z wybranymi organizacjami zostanie zorganizowane spotkanie koordynacyjne w celu wypracowania ostatecznych założeń poszczególnych inicjatyw.

Przejdź do: formularz zgłoszeniowy

Zarząd LGR Obra – Warta.