W związku z 3 rokiem wdrażania projektu pn. Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – Warta finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030 (P.1.a – 2019-2021) przyjmujemy zgłoszenia organizacji zainteresowanych organizacją 7 dniowych turnusów (w tym 6 noclegów) dla grup do 20 osób w wieku 10-18 lat, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada br. Warunki ramowe to:

  1. Siedziba na terenie jednej z 11 gmin Regionu Obra – Warta (Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Trzciel – woj. lubuskie, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Miedzichowo, Międzychód, Sieraków, Zbąszyń – woj. wielkopolskie);
  2. Zapewnienie przez organizację profesjonalnej, całodobowej opieki nad 20 osobową grupą młodzieży oraz uzgodnień z administracją.
  3. Preferencje przy wyborze dotyczyć będą: a. sytuacji materialnej uczestników oraz walorów dydaktycznych oferty, b. zgłoszeń organizacji obywatelskich będących członkami LGR Obra – Warta i/lub biorących udział w akcji „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym _ edycja 2020”, c. organizacji turnusów po raz pierwszy w ramach projektu przez Organizację Obywatelską.

Oferujemy pokrycie całości lub części wydatków (do 5 tysięcy złotych) związanych z transportem, ubezpieczeniem, noclegiem, opieką, wyżywieniem, zapewnieniem atrakcji uczestnikom turnusu (np. kino, muzeum, ognisko, warsztaty).

Zgłoszenia prosimy przesłać elektronicznie do dnia 31 stycznia br. przy pomocy poniższego formularza, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi organizacjami oraz weryfikację kosztów. Z wybranymi organizacjami zostanie zorganizowane spotkanie koordynacyjne w celu wypracowania ostatecznych założeń poszczególnych inicjatyw, również w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Przejdź do: formularz zgłoszeniowy.

Zarząd LGR Obra – Warta.

Udostępnij