Oczyszczalnia w Zbąszynku została zmodernizowana :)

Aktywność obywatelska doprowadziła do kolejnej modernizacji oczyszczalni ścieków w Zbąszynku, prawdziwa ochrona Rzeki Obry jest możliwa każdego dnia, wystarczy chcieć … 😊

Od momentu pierwszej modernizacji w roku 2006 występowały takie problemy:

https://zbaszyn.naszemiasto.pl/scieki-ze-zbaszynka-plyna-do-zbaszynia-zdjeciavideo/ar/c8-3285893

W roku 2015 zleciliśmy opracowanie raportu badawczego, przekazaliśmy raport urzędom marszałkowskim województw lubuskiego i wielkopolskiego z poniższym komentarzem:

„Z uwagi na powracający od wielu już lat temat, związany ze zwiększonym dopływem zanieczyszczeń do rzeki Obry na odcinku Zbąszyń – Strzyżewo, mając na względzie ostateczne wyjaśnienie występującego problemu, zgodnie z uprawnieniami statutowymi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta zleciło na wskazanym odcinku rzeki, za kwotę 17 080,67 zł wykonanie kompleksowych badań w okresie 29/04/2015 r. – 31/05/2015 r.

Badanie pn. Przeprowadzanie kompleksowych badań stanu Rzeki Obry na odcinku Zbąszyń – Strzyżewo w związku ze występowaniem niekontrolowanych zrzutów ścieków w sposób istotny zagrażających niezwykle cennym przyrodniczo i turystycznie obszarom Natura 2000, stanowiącym dziedzictwo Rybackiego Regionu Obra – Warta zostało wykonane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu.

Wierzymy,  że rezygnując z wydania folderu turystycznego na rzecz opracowania niniejszego raportu skutecznej przyczynimy się do ochrony i promocji Europejskich Obszarów Natura 2000, a opracowany dokument pozwoli na wypracowanie konkretnych i szybkich działań, które pozwolą usunąć lub znacząco ograniczyć zdiagnozowane problemy.”

Ignorowano protestujących mieszkańców, również zawiadomienia skierowane do urzędników marszałkowskich zostały bez echa …

Dopiero po objęciu stanowiska Wojewody Lubuskiego przez Pana Władysława Dajczaka, sprawnej reorganizacji funkcjonowania podległych Wojewodzie instytucji, nieocenionemu wsparciu Pana Posła Jacka Kurzępy sprawa raportu ruszyła w roku 2016 z miejsca https://lgrow.pl/dbajmy-o-srodowisko-naturalne-2/. Zlecono dodatkowe badania, nałożono dotkliwe kary, pojawiła się więc motywacja do kolejnej modernizacji oczyszczalni ścieków, która w roku bieżącym została zakończona, o czym mówi poniższy film reklamowy:

https://www.youtube.com/watch?v=Kzl6CA9AFlk&feature=youtu.be

My ze swojej strony dziękujemy wszystkim którzy pomogli i zwyczajowo informujemy że nie powiedzieliśmy w sprawie ochrony Rzek Obry i Warty ostatniego słowa 😊