Przedmiotem spotkania jest systemowe i pozasystemowe (spontaniczno-wolontariackie) wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Pytania kluczowe na które staramy się znaleźć odpowiedzi to; Jak zareagowaliśmy na wyzwania humanitarnej pomocy dla walczącej Ukrainy? Jak po fazie  spontanicznej pomocy i działania ad hock usystematyzowano pomoc? Jakiej pomocy potrzebują w sensie rozwiązań systemowo-legislacyjnych pomagający? Jaki jest pomysł pomagających na długie trwanie w systemie pomocowym i czego do tej wytrwałości potrzebują?

Udostępnij