#Międzychód, 24 kwietnia 2024 r. – W Urzędzie Miejskim w Międzychodzie zrealizowaliśmy 3 w dniu dzisiejszym spotkanie przygotowawcze dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiego dla regionu Obry i Warty, przewidzianej na lata 2021-2027. Inicjatywa ta będzie wspierana przez Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 i stanowi jedno z jedenastu zaplanowanych spotkań w regionie.

Podczas tego spotkania zaprezentowaliśmy również działania naszego Stowarzyszenia i omówiliśmy plany wsparcia dla Gospodarstw Rybackich, Gmin Członkowskich, Przedsiębiorstw, Organizacji Obywatelskich oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Ponadto, w ramach konkursu niespodzianki przygotowanego przez uczniów Zespół Szkół w Sierakowie, trzej laureaci zostali nagrodzeni koszami pełnymi regionalnych produktów.

Wyrażamy podziękowanie Gmina Międzychód za współorganizację, Profesorowi Jacek Kurzępa za kolejne odwiedziny i cenne uwagi, które przyczyniły się do lepszej organizacji wydarzenia, jak również dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i poświęcony czas.

Udostępnij