#Miedzichowo, 18 kwietnia 2024 r., trwają działania przygotowawcze, dotyczące opracowania rybackiej lokalnej strategii rozwoju oraz planu współpracy w regionie Obry i Warty na okres do roku 2027. Wsparcie pochodzić będzie z Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Podczas spotkania przedstawiliśmy codzienną pracę naszego Stowarzyszenia oraz plany wsparcia dla Gospodarstw Rybackich, Gmin Członkowskich, Przedsiębiorstw, Organizacji Obywatelskich oraz Kół Gospodyń Wiejskich. W kolejnym konkursie niespodziance trzej laureaci otrzymali kosze pełne produktów regionalnych. Należy podkreślić, że pytania konkursowe zostały opracowane przez młodych Rybaków z Zespół Szkół w Sierakowie i nie należały do najłatwiejszych, tym bardziej gratulujemy laureatom.

Dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia, szczególnie Gmina Miedzichowo i wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział i poświęcony czas.

@obserwujący

Udostępnij