W ramach zadania „Działania przygotowawcze na rzecz opracowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju i Planu Współpracy w Regionie Obry i Warty” (FEDR.03.02-IP.01-0018/24), mającego na celu skuteczne wypracowanie Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Planu Współpracy dla Regionu Obry i Warty, serdecznie zapraszamy Rybaków, Organizacje Obywatelskie, Przedsiębiorców oraz mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021 – 2027, na serię 11 otwartych spotkań informacyjno-szkoleniowych.

Na podstawie próśb i zgłoszeń podjęliśmy decyzję o aktualizacji harmonogramu spotkań. Poniżej aktualizacja nr 1, przejdź do: Aktualizacja nr 1 Harmonogramu spotkań (w.9.04.2024).

Na spotkaniach omówimy możliwości dotacyjne programu, kierunki wsparcia, a także nasze priorytety związane z Rybactwem, Produktami Lokalnymi, Małą Retencją, Energetyką Obywatelską oraz walką z wykluczeniem społecznym i ubóstwem energetycznym.

Na Uczestników spotkań czekają niespodzianki, w tym rybacki poczęstunek oraz konkurs z nagrodami w postaci koszy pełnych przysmaków z Regionu Obry i Warty.

Prezes SLGR Obra – Warta, Hanna Paradowska

Udostępnij