W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – Warta finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030 (P.1.a – 2019-2021) przyjmujemy zgłoszenia organizacji zainteresowanych realizacją projektów własnych w terminie 27/08-30/11/2019. Warunki ramowe to:

  1. Siedziba na terenie jednej z 11 gmin regionu Obra – Warta (Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Trzciel – woj. lubuskie, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Miedzichowo, Międzychód, Sieraków, Zbąszyń – woj. wielkopolskie).
  2. Status prawny wnioskodawcy: Stowarzyszenie / Koło Gospodyń Wiejskich.
  3. Okres realizacji projektów: 27/08-30/11/2019.
  4. Maksymalna liczba ofert składana przez organizację w konkursie: 1.
  5. Osoba zgłaszająca jest uprawniona do reprezentacji organizacji.
  6. Ogólna pula środków w konkursie: 50 000,00 zł i może ulec zmianie.
  7. Możliwość odwołań: tak, od oceny merytorycznej (pkt 10).
  8. Posiadanie rachunku bankowego.
  9. Środki finansowe przekazywane na podstawie umowy.
  10. Kryteria punktowe w konkursie: a. Jakość pomysłu i jego długofalowe efekty: 0-10 punktów, b. Racjonalność kosztów: 0-5 punktów, c. Projekt zakłada uzasadnioną pracę wolontariuszy: 0 – nie / 3 punkty – tak, d. Organizacja jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta i opłaciła składkę członkowską: 0 – nie / 1 punkt – tak.

Łączna ilość punktów: 19, wybierane są oferty, które otrzymają co najmniej 14 punktów w ramach oceny. Kryteria 1-5, są kryteriami formalnymi, ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty.

Zgłoszenia prosimy przesłać elektronicznie do dnia 26 września br. (czwartek) przy pomocy poniższego formularza, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi organizacjami oraz weryfikację kosztów (poziom wydatków, konkurencyjność wyboru oferty i zgodność z założeniami programu) .

Przejdź do: formularz zgłoszeniowy (nieaktywny).

Zarząd LGR Obra – Warta.

Aktualizacje:

1. 21 sierpnia 2019 r. (wydłużenie terminu do dnia 30/08/2019);

2. 19 września 2019 r. (wznowienie naboru do dnia 26/09/2019);

 

Nabór zakończono w dniu:

Udostępnij