W dniu 21 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 10 listopada do 30 grudnia 2015 roku. Mimo najwyższej oceny (226 punktów spośród 245) wśród lokalnych LGD nasza LSR nie otrzymała środków finansowych na jej realizację, sytuacja to przypomina nieco rok 2010, gdzie 5 miesięcy walczyliśmy o przywrócenie 17 milionów złotych do budżetu LSROR i wierzymy że podobnie stanie się teraz ! O dalszych losach naszej LSR poinformujemy wkrótce…

Zarząd LGR Obra – Warta

Pobierz: aktualna lista rankingowa

Udostępnij