LGR Obra – Warta na razie bez pieniędzy z Poznania (3)

Szanowni Państwo

Z przykrością informujemy że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie podzielił stanowiska naszego stowarzyszenia i oddalił skargę podważającą rozstrzygnięcia konkursu prowadzonego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod kierownictwem Pana Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, w wyniku którego jako największa grupa rybacka na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego zostaliśmy pozbawieni dostępu do należnych 16 milionów złotych.

Wartym wzmianki jest fragment krótkiego wystąpienia przedstawiciela Urzędu, który stwierdził że eksperci oceniający wnioski to nie są maszyny oceniające w systemie 0/1, a oceniają w oparciu o wiedzę i doświadczenie … całkowicie się z tym zgadzamy, pokazując na naszym przykładzie jak to działa w praktyce – my spełniamy warunek punktowy a punktów nie dostajemy, ktoś warunku nie spełnia a dostaje punkty ….

Przed nami dalsza droga odwoławcza i starania w innych instytucjach o zwrot należnych środków, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej. Za wszelką pomoc dziękujemy.

Zarząd LGR Obra – Warta