Staraniem mieszkańców sołectwa Rańsko, przy wsparciu Stowarzyszenia Kalsko XXI, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta, Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych Głębokie, Gminy Pszczew, udało się ocalić Krzyż przydrożny, stanowiący o tożsamości mieszkańców sołectwa i gminy Pszczew. Zgodnie z intencją osób zaangażowanych w jego odrestaurowanie Krzyż ma również upamiętniać dzień 10 marca 2020 roku, kiedy to rozpoczęły się prawdziwe i skuteczne działania związane z ochroną rzeki Obry i przyległych jezior. O godzinie 11:00 został krzyż został poświęcony, o godzinie 12:15 zgodnie z planem podczas spotkania roboczego omówiono dotychczasowe osiągnięcia i wdrożenia Partnerstwa na rzecz Wody związanego w Regionie Obra – Warta oraz plan działań ratunkowych dotyczących jezior na terenie gmin Trzciel, Pszczew i Przytoczna, również w sprawdzonej formule partnerskiej.
 
W wydarzeniach udział wzięli Proboszcz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie – Stanisław Klich, Wójt Gminy Pszczew Pan Józef Piotrowski, Pan Poseł – Jacek Kurzępa, Pan Dyrektor RZGW w Poznaniu – Bogumił Nowak, Pani Dyrektor Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim – Anna Woćko, Pan Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego – Wojciech Jachimowicz, Pani Wice Starosta Międzyrzecki – Zofia Plewa, Pan Burmistrz Trzciela – Jarosław Kaczmarek, Pan Wójt Gminy Miedzichowo – Stanisław Piechota, Pan Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta – Bernard Dorożała, Pan Prezes Stowarzyszenia Kalsko XXI – Mariusz Sieratowski, Pan Prezes Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych Głębokie – Andrzej Kaczmarek, Społeczność sołectwa Rańśko oraz Gminy Pszczew.
 
Dziękujemy za możliwość udziału w tak niezwykłym wydarzeniu.
 
Zarząd SLGR Obra – Warta

Udostępnij