Oto kolejne wspomnienia projektu MŁODZI NA START!  🙋‍♀️🙋🙋‍♂️
Realizowanemu dzięki Programowi
Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO).
Tym razem ku naszej radości projektowymi odbiorcami byli Pszczewiacy!
GKP PSZCZEW – Gminny Klub Piłkarski Pszczew
 
📌 Głównym celem organizowania półkolonii było zapewnienie dzieciom ciekawego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w wakacje. Opiekę nad uczestnikami sprawowali z ramienia Gminnego Klubu Piłkarskiego w Pszczewie licencjonowani trenerzy Patryk Batura oraz Sebastian Sawoch.
 
👨‍🎓 Wykwalifikowana kadra zapewniła uczestnikom półkolonii urozmaicony i bogaty program opracowany i realizowany tak, aby pobudzić i rozwijać aktywność fizyczną, doskonalić umiejętności i zainteresowania, a także zainteresować dzieci najbliższym otoczeniem, poznać zabytki kultury materialnej naszego regionu i stworzyć możliwość uczestnictwa w różnych formach kultury. Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki sportowe, w których z dużym zapałem uczestniczyli w grach i zabawach przygotowanych przez opiekunów. Zajęcia sprzyjały integracji, rozwijaniu bezpiecznych zachowań oraz wyrabianiu samodyscypliny. W czasie półkolonii uczestnicy poznawali miejscowe obiekty dziedzictwa kulturowego, odwiedzając muzeum „Dom szewca” w Pszczewie. Aktywny wypoczynek dzieci urozmaicały wspólnie wyjścia do miejscowego kina czy odwiedziny pizzerii 🍕🍕🍕, gdzie dzieci mogły zobaczyć proces przygotowywania pizzy i na koniec degustować ją osobiście. Czas półkolonii był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, wspólnych zabaw, integracji, a także doskonałą lekcją historii, przyrody i bezpieczeństwa. Każdego dnia dzieci robiły coś ciekawego i niepowtarzalnego. Na zakończenie turnusu nie zabrakło wzajemnych podziękowań za mile spędzony tydzień wakacji.
 
🔔 W kolejnym terminie odbył się drugi turnus półkolonii realizowanych w ramach realizacji zadania „Młodzi na start”. Młodych adeptów Gminnego Klubu Piłkarskiego Pszczew pod swoje skrzydła ponownie wzięli trenerzy Patryk Batura i Sebastian Sawoch.
 
⚽️ Do udziału w zajęciach będących połączeniem treningu piłki nożnej z grami i zabawami integracyjnymi nie trzeba było uczestników namawiać.
 
☂️ Ze względu na kapryśną pogodę, wszyscy uczestnicy otrzymali oryginalne nakrycia głowy – czapki, dzięki którym gry i zabawy na świeżym powietrzu nie zakończyły się dla nich katarem.
 
😍 Zadowolenia z półkolonii oprócz dzieci nie ukrywali również rodzice dowożący codziennie swoje pociechy na zajęcia. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach organizowanych na pszczewskim „Orliku”, podczas których doskonaliły swoje umiejętności, a przez wspólną zabawę, uczyły się sportowej rywalizacji. Jeden z dni, podobnie jak u pierwszej grupy, zakończył festiwal pizzy, podczas którego młodzi zobaczyli proces przygotowania pizzy, którą później ze smakiem skonsumowali. Dzieci podczas wizyty w pizzerii miały możliwość przypomnienia sobie zasad kulturalnego zachowania się przy stole podczas posiłku. Grupy odwiedziły też Pszczewskie kino i udały się na mecz piłki nożnej, podczas którego młodzi sympatycy piłki nożnej mogli dopingować swoich starszych kolegów. Na zakończenie półkolonii wszyscy serdecznie się pożegnali i z uśmiechami na twarzach zakończyli wspólną przygodę.
 
 
Zadanie realizowane w ramach projektu Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – Warta, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030.

Udostępnij