Za otrzymane środki zakupiony został ogród wertykalny, który będzie służył młodzieży do rozwijania pasji. Bony Klimatyczne zostały sfinansowane dzięki Matecznikowi Pomocniczości i Dobroci w ramach realizacji 1 Lubuskiego Kongresu Klimatycznego i projektu: „Obywatelska Róża Wiatrów ROZKWIT! – (kontynuacja i rozwinięcie)”, w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 i objęte patronatem Profesora Jacka Kurzępy Posła na Sejm RP.

Udostępnij