Dobiegają końca prace nad przepisami wykonawczymi programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

Poniżej umieściliśmy otrzymany projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.  Zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., również w wersji elektronicznej na adres: Sekretariat.Rybolowstwa@minrol.gov.pl.

Zarząd LGR Obra – Warta

Pismo: Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dokument: Projekt rozporządzenia