Informujemy, że projekt pn.  „Budowa farm fotowoltaicznych na terenie Nadobrzańskiego Klastra Energetycznego- projekt pilotażowy” został zgłoszony do akceptacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem pierwszej planowanej inwestycji jest  budowa 8 farm paneli fotowoltaicznych o mocy przyłączeniowej do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Wartość prac wyceniono na kwotę 53 027 760,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie PO IiŚ 2014-20 36 598 076,00 zł. Zgodnie z planem roboty budowlane powinny zakończyć się 31 grudnia 2020 roku. Obecnie przygotowywane są kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach Klastra.

Udostępnij