7 października mieliśmy okazję wziąć udział w uroczystości związanej z Dniem Edukacji Narodowej oraz Dniem Patrona Szkoły – Technikum Rybackiego w Sierakowie, podczas której mogliśmy wspólnie z Rybacką Lokalną Grupą Działania “Opolszczyzna” wręczyliśmy wyposażenie 6 uczniom 1 klasy rybackiej oraz pamiątkowe wydawnictwa o historii rybactwa w Polsce 6 uczniom rybackiej klasy trzeciej.  

Druga część dnia to spotkanie rybackie w którym mogliśmy my podzielić się doświadczeniami w minionej perspektywie UE, omówić bieżące problemy i pomysły oraz dowiedziecie jakie szanse dla rybaków i lokalnych grup rybackich niesie ze sobą nadchodząca perspektywa 2021 -2027, w związku z którą w roku 2022 planujemy uruchomić ponownie biuro przy Technikum Rybackim w Sierakowie, na potrzeby szkoły i rybaków zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyjęli nasze zaproszenie, szczególnie Panu Jerzemu Czyżakowi – Naczelnikowi Departamentu Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panu Witoldowi Maciołkowi – Burmistrzowi Gminy Sieraków, Panu Jackowi Zywertowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Sierakowie, Pani Jolancie Pęgowskiej – Prezes RLGD z „Ikrą” z siedzibą w Parzęczewie i Panu Jakubowi Roszukowi – Prezesowi RLGD “Opolszczyzna” z siedzibą w Opolu.

 

Udostępnij