Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem  opracowania wniosku o dofinansowanie, dla pilotażowego projektu pn. „Nadobrzański Klaster Energetyczny, Historia, Tradycja i Przyszłość” informujemy, że rozpoczynamy przygotowania do kolejnego projektu związanego z budową dużych instalacji fotowoltaicznych o mocy minimalnej 1 MW. W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli gruntów o powierzchni co najmniej 2 ha, w 5-6 klasie użytkowej, oddalonych od sieci średniego napięcia w odległości do 500 metrów  (w uzasadnionych przypadkach max do 1,5 km) o deklarowanie chęci wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

  1. Zgłoszenia przyjmujemy na e-maila biuro@lgrow.pl do dnia 30/11/2018 r. (w zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, numer działki lub działek / obręb, powierzchnię, klasę użytkową).
  2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na 29 lat.
  3. Aktualna stawka dzierżawy wynosi 70 groszy / 1 m2 / rok i przewidziano jej waloryzację o wskaźnik inflacji GUS.
  4. Lokalizacja: Gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel, Zbąszyń.

Zapraszamy !

Udostępnij