Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta publikuje listę podmiotów zakwalifikowanych* do udziału w Przedsięwzięciu pn. „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym”, polegającym na wsparciu w pozyskaniu środków finansowych w ramach 1% zwrotu z podatku PIT za rok 2015.

Wypełniając formularz PIT należy pamiętać, by w polu dotyczącym wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo wpisać nr KRS: 0000334677 oraz dodatkowo w „Informacji uzupełniającej” wskazać cel szczegółowy danej organizacji, dla uproszczenia wskazując jego oznaczenie** określone w kolumnie „Oznaczanie celu szczegółowego w zeznaniu PIT”.

Poniżej prezentujemy Państwu linki do dedykowanej LGR Obra – Warta wersji programu e-pity 2015. Dzięki programowi łatwo i bez problemów przygotujecie Państwo poprawny PIT i rozliczycie się z urzędem skarbowym.

UWAGA! Informujemy, że program ten umożliwia przekazanie 1% podatku tylko i wyłącznie naszej organizacji – nie ma w nim możliwości wpisania dowolnego nr KRS.

Program e-pity 2015 – wersja DO POBRANIA

Program e-pity 2015 – wersja ON-LINE

 

Lista Podmiotów biorących udział w akcji ” Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym” – III edycja 2015:
Lp. Nazwa / Imię i Nazwisko Cel przedsięwzięcia Oznaczenie celu szczegółowego w zeznania PIT Plakat
1 Międzyrzeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Międzyrzecz Bobowicko.cel.1  Plakat 1
2 Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” Realizacja działań na rzecz poprawy infrastruktury we wsi Bukowiec Bukowiec.cel.1  Plakat 2
3 Stowarzyszenie Chociszewo Wspólna Przyszłość Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Chociszewie Chociszewo.cel.1  Plakat 3
4 Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Chrośnicy Chrośnica.cel.1  Plakat 4
5 Stowarzyszenie Kalsko XXI Ochrona zabytkowych miejsc w miejscowości Kalsko gm. Międzyrzecz Kalsko.cel.1  Plakat 5
6 Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. „Chrystusa Króla” w Templewie Ochrona zabytkowego Filialnego Kościoła p. w. Św. Antoniego w Kursku Kursko.cel.1  Plakat 6
7 Gminny Klub Sportowy „Rzemieślnik” Kwilcz Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Kwilcz Kwilcz.cel.1  Plakat 7
8 Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Michała Archanioła w Kwilczu Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Michała Archanioła w Kwilczu Kwilcz.cel.2  Plakat 8
9 Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy Ochrona zabytkowego XVIII-wiecznego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Wawrzyńca   w Łomnicy Łomnica.cel.1  Plakat 9
10 Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Miedzichowie Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika   w Miedzichowie Miedzichowo.cel.1  Plakat 10
11 Stowarzyszenie Nowy Międzychód Wsparcie stypendialne na rzecz studentów pochodzących z gminy Miedzychód Międzychód.cel.1  Plakat 11
12 Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych Kultywowanie tradycji wodniackich poprzez ukierunkowaną edukację dzieci i młodzieży Międzychód.cel.2  Plakat 12
13 Miejski Ludowy Klub Sportowy ” Warta ” Międzychód Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Międzychód Międzychód.cel.3  Plakat 13
14 Stowarzyszenie Św. Jan Chrzciciel Realizacja działań na rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Międzyrzecz Międzyrzecz.cel.1  Plakat 14
15 Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Bezdroża” Organizacja czasu wolnego z elementami turystycznymi, historycznymi i edukacyjnymi dla członków SKKT „Bezdroża” Międzyrzecz.cel.2  Plakat 15
16 PTTK Oddział „Ziemi Międzyrzeckiej” Realizacja działań na rzecz edukacji – promocja walorów krajoznawczych, kulturowych i gospodarczych terenu objętym działalnością LGROW Międzyrzecz.cel.3  Plakat 16
17 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu Międzyrzecz.cel.6  Plakat 17
18 Ludowy Zespół Sportowy Błędno Nądnia Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Nądni Nądnia.cel.1  Plakat 18
19 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Nądni Nądnia.cel.2  Plakat 19
20 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy Dwór Organizacja przdsięwzieć integrujących mieszkańców wsi Nowy Dwór Nowy Dwór.cel.1  Plakat 20
21 Stowarzyszenie Panowice Nasze Miejsce Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku i integracja mieszkańców Panowic Panowice.cel.1  Plakat 21
22 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Perzyny Wsparcie stypendialne na rzecz uczniów pochodzących z Perzyn Perzyny.cel.1  Plakat 22
23 Sołtys Perzyn Irena Raczkowiak Organizacja przedsięwzięć integrujących mieszkańców wsi Perzyny Perzyny.cel.2  Plakat 23
24 Towarzystwo Przyjaciół Popowa i Okolic Organizacja przedsięwzięć integrujących mieszkańców Popowa oraz gminy Bledzew Popowo.cel.1  Plakat 24
25 Klub Sportowy Płomień Przyprostynia Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Przyprostyni Przyprostynia.cel.1  Plakat 25
26 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Przyprostynia Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Przyprostyni Przyprostynia.cel.2  Plakat 26
27 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie Pszczew.cel.1  Plakat 27
28 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Wsi Rokitno Gmina Przytoczna Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku i integracja członków Stowarzyszenia we wsi Rokitno Rokitno.cel. 1  Plakat 28
29 Klub Jeździecki Morena Sieraków – Gałowo Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Sieraków Sieraków.cel.1  Plakat 29
30 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku emerytalnym na terenie gminy Sieraków Sieraków.cel.2  Plakat 30
31 Parafia Rzymskokatolicka p. w. Najświętrzej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Sieraków.cel.3  Plakat 31
32 Zespół Szkół w Sierakowie Wsparcie dydaktyczne klasy rybackiej w Sierakowie Sieraków.cel.4  Plakat 32
33 Stowarzyszenie Działajmy Razem w Stefanowicach Organizacja przedsięwzięć integrujących mieszkańców Stefanowic, Jastrzębska Nowego oraz pozostałych miejscowości z terenu gminy Zbąszyń Stefanowice.cel.1  Plakat 33
34 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo Realizacja działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży ze Stefanowa, Zakrzewka i Przyprostynii Stefanowo.cel.1  Plakat 34
35 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Strzyżewo Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku i integracji dzieci i młodzieży w Strzyżewie Strzyżewo.cel.1  Plakat 35
36 Sowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Templewo Wsparcie grupy artystycznej z Templewa Templewo.cel.1  Plakat 36
37 Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie Propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa Trzciel.cel.1  Plakat 37
38 Trzcielscy Seniorzy Organizacja spotkań integrujących członków Stowarzyszenia Trzcielscy Seniorzy Trzciel.cel.2  Plakat 38
39 Zbąszyńskie Dzieciaki – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka Wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju dzieci z gminy Zbąszyń Zbąszyń.cel.1  Plakat 39
40 Klub Sport „Obra” Zbąszyń Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Zbąszyń Zbąszyń.cel.2  Plakat 40
41 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zbąszyń Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży członków TG Sokół Zbąszyń Zbąszyń.cel.3  Plakat 41
42 Stowarzyszenie Wędkarzy Ziemi Zbąszyńskiej w Zbąszyniu Realizacja działań informacyjno- edukacyjnych na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych Jeziora Zbąszyńskiego i rzeki Zbąszyń.cel.4  Plakat 42
43 Parafia Rzymskokatolicka p. w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu Zbąszyń.cel.5  Plakat 43
44 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszyniu Działania na rzecz ocalenia zwyczajów i obyczajów związanych z funkcjonowaniem Kurkowego Bractwa strzeleckiego w Zbąszyniu Zbąszyń.cel.6  Plakat 44
45 Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu Kultywowanie tradycji muzyki ludowej Zbąszyń.cel.7  Plakat 45
46 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zbąszyniu Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego Zbąszyń.cel.8  Plakat 46
47 Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń Ochrona dziedzictwa historycznego – Zbąszyń Zbąszyń.cel.9  Plakat 47
48 Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Chełmsku Chełmsko.cel.1   Plakat 48
49 Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego Międzyrzecza Miedzyrzecz.cel.4   Plakat 49
50 Lubuski Klub Karpiowy Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrona zasobów przyrodniczych Międzyrzecz.cel.5   Plakat 50
51 Stowarzyszenie Przyjaciół Przychodzka Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Przychodzku Przychodzko.cel.1   Plakat 51

* – Lista podmiotów będzie podlegać aktualizacji.

** – Uwaga! Brak wskazania celu szczegółowego spowoduje brak możliwości przekazania danych pieniędzy na konkretny cel. Przekazane środki zostaną przeznaczone na cele zaplanowane przez LGR Obra – Warta tj.:
100,00 % zebranych środków wesprze Rybacki Program Stypendialny, z którego w roku 2016 zostaną wypłacone stypendia dla naszych podopiecznych.

Promocja akcji 1% jest finansowana ze środków pochodzących ze składek członkowskich Stowarzyszenia LGR Obra – Warta.

Udostępnij