Niesamowite spotkanie dot. odtworzenia zasobów wodnych rzeki Obry i jezior położonych w jej zlewni w rejonie powiatu nowotomyskiego i międzyrzeckiego w Poznaniu. Techniczne szczegóły dotyczące Jazów w Perzynach, Rybojadach, Policku oraz Jeziora Głębokiego już wkrótce. Spotkanie robocze odbyło się zgodnie z marcowymi ustaleniami https://zbaszyn.naszemiasto.pl/spotkanie-roboc…/…/c1-7595563. Gospodarzami spotkania byli Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Pan Krzysztof Woś. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pan Bogumił Nowak, Pani Poseł Marta Kubiak, Pan Poseł Jacek Kurzępa.