Program nauczanie w Technikum Rybackim umożliwia klasie II wyjazd na miesięczne praktyki do gospodarstw rybackich zlokalizowanych na terenie całego kraju. W tym roku uczniowie rozjechali się do takich miejscowości jak Gosławice, Żary, Izdebno, Samoklęski, Ośno Lubuskie, Sędziszów. W ramach pierwszych praktyk wakacyjnych uczniowie biorą udział w odłowach narybku letniego, obsadzie II przesadek, przygotowaniu i magazynowaniu pasz, karmieniu ryb, nawożeniu i wapnowaniu stawów, wykaszaniu roślinności na stawach, groblach i rowach, odłowach kontrolnych, produkcji ryb dodatkowych, ewentualnych zabiegach leczniczych. Ponadto uczniowie w czasie praktyk zapoznają się z organizacją produkcji i pracy a tym samym całą dokumentacją i ewidencją prowadzoną w każdym gospodarstwie rybackim. W trakcie pobytu w danym gospodarstwie uczniowie prowadzą na bieżąco dziennik praktyk i spostrzeżeń. Na tej podstawie otrzymają ocenę oraz opinię gwarantującą pozytywne zakończenie praktyk. Mamy nadzieję że pogoda oraz pozytywne nastawienie i chęć pozyskania jak najwięcej wiedzy w szczególności tej praktycznej pozwoli wszystkim ukończyć praktyki w stopniu celującym czego serdecznie im życzymy.

Udostępnij