Projekt Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020 wspierany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 przyspiesza. Opublikowaliśmy regulamin, wzory dokumentów, kryteria punktowe, dziś pierwsze z 3 planowanych spotkań informacyjno – szkoleniowych. W Zbąszyniu frekwencja dopisała, zainteresowanie potwierdzają również  2 propozycje zmian kryteriów punktowych, zmiana w kryterium nr 2: W inicjatywie udział weźmie minimum 1 Rolnik (gospodarstwo do 50 ha zamiast 15 ha) …, oraz kryterium nr 6: Obecność min. 1 osoby na spotkaniu informacyjnym  (zamiast 3). W piątek odniesiemy się do zgłoszonych propozycji.

Dziękujemy Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu z pomoc organizacyjną. Jutro spotykamy się w Międzyrzeczu i Międzychodzie.

Udostępnij