Poniżej publikujemy Regulamin Konkursu Polska Gęś Biała w Regionie Obra – Warta, zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie 🙂

  1. Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta.
  2. Okres trwania konkursu: 1-17 lipca 2020 r. przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych https://lgrow.pl/4275-2/ , 18-31 lipca 2020 r. ocena prac, 1-31 sierpnia 2020 r. odbiór nagród i realizacja montażu instalacji fotowoltaicznych.
  3. Przedmiot konkursu: ocena nadesłanych 3 zdjęć związanych z tegoroczną inicjatywą stowarzyszenia polegającą na dostawie do 15 sztuk piskląt Polskiej Gęsi Białej w kategorii:
  4. Zamkniętej skierowanej do utworzonych, w tym roku zagród z 1 nagrodą pierwszego stopnia – bon o wartości 5 tys. zł i 1 nagrodą drugiego stopnia – bon o wartości 2,5 tys. zł.
  5. Otwartej skierowanej do sympatyków gęsiarstwa z województw Lubuskiego i Wielkopolskiego, z 1 nagrodą pierwszego stopnia – bon o wartości 5 tys. zł i 1 nagrodą drugiego stopnia – bon o wartości 2,5 tys. zł.

Bony nie podlegaj wymianie na środki pieniężne i mogą zostać wykorzystane na częściowe pokrycie kosztów wykonania instalacji fotowoltaicznej przez fundatora nagród, firmę COLUMBUS ENERGY SA. Nagrodami dodatkowymi będą otrzymane maskotki. Należy zwrócić uwagę na to, że kolejna dopłata w wysokości do 5 tysięcy złotych w ramach programu Czyste Powietrze przysługuje dla instalacji o mocy 2-10 KW. Otrzymany cennik firmowy dla konkursu:

 

LP

Moc

Panel Monokryształ

Panel Polikryształ

Inwerter 3 fazowy

Gwarancja na wszystko 15 lat

Ubezpieczenie 30 lat w Loyds

Cena za 1 KWp (brutto) 

moc 350 Wp

moc 400 Wp

Producent

1

Do 2 KW

SunPort

SunPort

Solis

tak

tak

6000

2

Do 4 KW

SunPort

SunPort

Solis

tak

tak

6000

3

Do 6 KW

SunPort

SunPort

Solis

tak

tak

5800

4

Do 8 KW

SunPort

SunPort

Solis

tak

tak

5500

5

Do 10 KW

SunPort

SunPort

Solis

tak

tak

5500

6

Do 15 KW

SunPort

SunPort

Solis

tak

tak

5500

7

Do 20 KW

SunPort

SunPort

Solis

tak

tak

5000

8

Powyżej 20 KW

SunPort

SunPort

Solis

tak

tak

5000

 

  1. Ocena prac odbywa się przez 3 osobową komisję, składającą się z osób wskazanych przez COLUMBUS ENERGY S.A. Fundację Polskiej Gęsi Białej z Kruszwicy oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta.
  2. Ocena komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  3. Z udziału w konkursie wyłączeni zostają członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta.
  4. Biorący/a udział w Konkursie oświadcza że jest autorem zdjęcia i wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przekazanych zdjęć do celów promocyjnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta.
  5. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 lipca 2020 roku i obowiązuje do 31 sierpnia 2020 roku.

Udostępnij