Ratujemy Jezioro Głębokie – spotkanie w Międzyrzeczu w dniu 4/09/2020 r.

Dobiega końca realizacja marcowych postanowień i zobowiązań zawartych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło procedury przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji technicznej dla odbudowy Jazów w Perzynach (gm. Zbąszyń)i Rybojadach (gm. Trzciel), inwestor prywatny przygotowuje się do odbudowy Jazu w Policku (gm. Pszczew), docierają do nas wstępne informacje o kolejnych planowanych inwestycjach w kierunku Bledzewa, powiązanych również z produkcją energii elektrycznej, dzięki retencjonowaniu nadwyżek wody w Rzece Obrze.

4 września br. w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego zostało zrealizowane spotkanie robocze, związane z pracami ratującymi Jezioro Głębokie. Dzięki zaproszeniu Pana Posła Jacka Kurzępy mieliśmy okazję poznać stan aktualny i historyczny jeziora, przyczyny zaniku wód i obniżenia poziomu lustra wody, wstępne warianty przywrócenia właściwego stanu wód, ich wstępne koszty oraz podmioty które mogą i powinny zostać włączone w zintegrowane prace ratunkowe.

Podczas spotkania wysłuchaliśmy ciekawych wystąpień, Pana Dyrektora Andrzeja Kirmiela (Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej), Pani Agnieszki Olek (Pracownia projektowa Ecogito), Pana Edwarda Toczyńskiego (Gmina Międzyrzecz), Pana Jarosława Jóźwiaka (Gmina Międzyrzecz), Pana Dyrektora Bogumiła Nowaka (PG Wody Polskie), Pana Burmistrza Remigiusza Lorenza (Gmina Międzyrzecz), Pani Wicestarosty Zofii Plewy (Starostwo Międzyrzeckie) Zastępcy Dyrektora Ds. Gospodarki Leśnej Pana Krzysztofa Sieleckiego (RDLP Szczecin) i Pana Posła Jacka Kurzępy.

Podsumowując spotkanie Pan Poseł Jacek Kurzępa zarysował ramy działań na najbliższe tygodnie i miesiące, realizowane również w oparciu o opracowania naukowe diagnozujące stan Głębokiego.