lowicz

Członkowie zarządów organizacji pozarządowych działających we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców mogą wziąć udział w warsztatach Fundacji Wspomagania Wsi.

Tematem spotkania będą księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest polityka rachunkowości, czym różni się prowadzenie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej oraz jak powinno się organizować zbiórki publiczne, bale charytatywne i loterie fantowe.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pomoże w rozmowach z profesjonalnymi księgowymi np. na temat planu kont czy planowania budżetów projektów – tak, by były one zgodne z obowiązującymi przepisami.

WAŻNE: warsztaty nie są skierowane do księgowych, nawet jeśli są oni członkami zarządów organizacji.

Koszty noclegów, posiłków i materiałów dydaktycznych pokrywa Fundacja Wspomagania Wsi, dojazd na spotkanie we własnym zakresie. Warsztaty organizowane są cyklicznie, a nabór na nie ogłaszany jest co kwartał.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Gdzie:
Łowicz, Hotel Eco
Kiedy:
30 czerwca – 3 lipca 2016 r.
Osoba kontaktowa:
Monika Słotwińska-Łychota
Telefon:
22 636 25-70 do 75
Termin zgłoszenia:
23.05.2016

(zdjęcie do artykułu pochodzi z tej strony)

Udostępnij