Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z par. 17 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta niniejszym zwołuję posiedzenie Zarządu, które rozpocznie się w dniu 13 kwietnia 2016 roku o godz. 16:30 w Biurze LGR w Pszczewie (sala konferencyjna, II piętro).

Zaplanowana tematyka zebrania:

1. Bieżące działania LGR w 2016 roku

2. Rozliczenie wniosku o płatność w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

3. Omówienie zakresu i finansowania projektów w opracowaniu LGR

4. Sprawy członkowskie Stowarzyszenia

5. Wolne wnioski

Proszę o obowiązkowe stawiennictwo.

 

Z poważaniem

(-) Bernard Dorożała
Prezes Zarządu

Udostępnij