Piątka dla Jeziora Głębokie, spotkanie 5 maja 2021 r.

Już jutro długo wyczekiwane spotkanie dotyczące ratowania Jeziora Głębokie w Gminie Międzyrzecz. Na spotkaniu omówione zostaną konkretne założenia Piątki dla Jeziora Głębokie zaproponowane przez Pana Posła Jacka Kurzępę. Z wiadomych względów spotkanie odbędzie się w formule telekonferencji, w spotkaniu uczestniczyć będą samorządowcy, przedstawiciele PG Wody Polskie, PKP, Lasów Państwowych i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.