Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza Program „Kultura Cyfrowa”.

Celem Programu Polska Cyfrowa jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Prognozowany budżet Programu wynosi 7.000.000 zł. Kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi od 20 do 400 tysięcy złotych. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.

Nabór potrwa do 15 czerwca 2016 r.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu), w szczególności do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.
Więcej informacji tutaj.

Udostępnij