Nabór do ostatniej edycji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli zaprasza wszystkich młodych Lubuszan w wieku 18-25 lat do zgłaszania chęci udziału w ostatniej już edycji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży projektu „yBBregions”, która odbędzie się od 11 do 24 kwietnia 2016 r. w Brukseli. Zainteresowani mogą zgłosić się poprzez rejestrację na stronie internetowej projektu do 21 lutego br. Wszystkie osoby zarejestrowane na stronie projektu yBBregions mogą wziąć udział w II turze wiosennej, międzynarodowej wymiany młodzieży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu projektu, które nie są jeszcze członkami projektowej społeczności proszone są o uprzednią rejestrację na stronie: http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/

Celem wymiany młodzieży jest nieformalne uczenie się na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, inicjatyw wspólnotowych oraz działania instytucji UE oraz polityk wspólnotowych zwłaszcza tych odnoszących się do  młodzieży od strony praktycznej, m.in. poprzez bezpośrednie spotkania z przedstawicielami instytucji unijnych, innych organów doradczych UE czy też organizacji europejskich. Ponadto, dwutygodniowy pobyt w Brukseli daje szansę bliższego poznania kultur krajów uczestniczących w projekcie i nawiązania kontaktów z rówieśnikami z Włoch, Chorwacji i Słowacji a także korzystając z okazji pobytu w Belgii – turystycznego odkrywania tego kraju i jego stolicy.
Uczestnikom organizatorzy zapewniają ubezpieczenie, przejazd do i z Brukseli, bilety komunikacji publicznej w Brukseli a także zakwaterowanie i wyżywienie. Mając na uwadze fakt, że językiem roboczym projektu jest angielski, do udziału w działaniu konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego.

Zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY kwalifikują się osoby:

-w wieku od 18 do 25 lat;
-urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim -zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy
– i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

Zachęcamy młodych mieszkańców „lubuskiej części” Regionu Obra-Warta do udziału w wymianie 🙂

(EW2)