Realizując projekt Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – Warta finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030 planujemy wesprzeć organizacje obywatelskie realizujące inicjatywy o charakterze pomocowym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla wolontariatu. Warunki ramowe wsparcia:

  1. Siedziba na terenie jednej z 11 gmin regionu Obra – Warta (Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Trzciel – woj. lubuskie, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Miedzichowo, Międzychód, Sieraków, Zbąszyń – woj. wielkopolskie).
  2. Status prawny wnioskodawcy: Stowarzyszenie / Koło Gospodyń Wiejskich.
  3. Okres realizacji projektów zadań kwalifikowalność wydatków): 1 marca – 30 maja 2020 r.
  4. Maksymalna liczba zgłoszeń: 1.
  5. Osoba zgłaszająca: uprawniona do reprezentacji organizacji.
  6. Ogólna pula środków: 20 000,00 zł i może ulec zmianie.
  7. Udostępnia się pulę środków na teren województwa lubuskiego i wielkopolskiego w wysokości 10 000,00 zł (pula dodatkowa).
  8. Maksymalna wysokość wsparcia: 1,5 tys. zł.
  9. Forma wsparcia: Na podstawie porozumienia, rachunki opłacane bezpośrednio przez LGR Obra – Warta.

Zgłoszenia prosimy przesłać elektronicznie do dnia 23 marca br. (poniedziałek – termin może zostać skrócony z uwagi na okoliczności o charakterze siły wyższej) przy pomocy poniższego formularza, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi organizacjami oraz weryfikację kosztów (poziom wydatków i zgodność z założeniami projektu / programu) .

Przejdź do: formularz zgłoszeniowy (nieaktywny)

Zarząd LGR Obra – Warta.

Udostępnij