[toggle title=”Lubosz Kuchenne” state=”close”]

Jezioro Lubosz Kuchenne

Jezioro Lubosz Kuchenne (lub Luboszek), położone jest na terenie gminy Pniewy w bezpośrednim sąsiedztwie z Gminą Kwilcz. Dojazd z Poznania drogą nr 24 Poznań-Gorzów, ok. 3 km za Pniewami. Za przejazdem kolejowym skręcamy w prawo do miejscowości Lubosz.

Typ jeziora: linowo-szczupakowe.

Dno jeziora. Jezioro posiada dno wyrównane, o łagodnie opadających stokach, z jednym głęboczkiem. Miąższość osadów dennych wynosi średnio ok. 60 cm. Jezioro zasilane jest przez krótkie, okresowo płynące rowy odwadniające przyległe grunty. Z południowej części jeziora wypływa ciek łączący je z jeziorem Lubosz Wielki. Zlewnia bezpośrednia jeziora to głównie tereny rolnicze, w tym grunty orne (34,3 %) , łąki (3,2%), sady (28,2 %), lasy (30,6%). Zabudowania wsi Lubosz i Chorzewo zajmują 3,7% zlewni. Tuż nad jeziorem, we wsi Lubosz, zlokalizowany jest Wiejski Park Krajobrazowy o pow. 13 ha z XIX w.

Powierzchnia jeziora wynosi 59,01 ha. Średnia głębokość wynosi 2,6 ma, a maksymalna 6 m. Objętość jeziora wynosi 1543 tys. m3

Linia brzegowa średnio rozwinięta, brzegi niskie, w znacznej części podmokłe, otoczone pojedynczym pasem drzew. Liczne pomosty.

Roślinność wynurzona silnie rozwinięta.

Nazwa dzierżawcy jeziora:

Jeziorowo – Stawowe Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. z siedzibą w Lutomiu

Punkty sprzedaży zezwoleń wędkarskich:

Lutom
SIEDZIBA GOSPODARSTWA Lutom 64 tel. 612952017
Pniewy
Sklep Wedkarski P.Dudziak , ul. Pocztowa 2 Ł tel. 61 29 10 561
Szamotuły
BRICOMARCHE, ul.Zamkowa 7, tel. 61 29 29 630
Pamiatkowo
Sklep spożywczy , P. Sroka, tel. 612914415
Chrzypsko Wielkie
P. Skrzypkowiak Jerzy, ul. Jeziorna 13, tel. 602 444 567
Sieraków
Sklep Wędkarski, ul. Chrobrego 3, tel. 612952204
Sieraków
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Poznańska 28, tel. 612952868, 663 312 433
Poznań
Polski Związek Wędkarski, tel. 618290534, 618290530
Bytyń
Rybakówka, ul. Jeziorna, tel.603955071 (w okresie 30.04 – 30.09)
Bytyń
Sklep spożywczy P. Czapczyk tel. 61 2918724
(w okresie 1.10 – 29.04)
Zezwolenia na jez. Bytyń sprzedawane są wyłącznie w punktach w m. Bytyń (Rybakówka ,Sklep czynne 01.05. – 30 09 w godz.6 -20).

[/toggle]

Udostępnij