22 czerwca 2021 roku, oddano do użytku pierwszą farmę fotowoltaiczną na terenie Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej

22 czerwca 2021 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym oddano do użytku pierwszą farmę fotowoltaiczną na terenie Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej. Nowopowstała instalacja posiada moc proedukacyjną na poziomie…