PROOdukcja talentów społecznych, czyli oferujemy wsparcie przy organizacji bezpłatnych szkoleń w Regionie Obra – Warta w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada br.

W związku z 3 rokiem wdrażania projektu pn. Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – Warta finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w…