Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta publikuje listę celów zakwalifikowanych* do udziału w Przedsięwzięciu pn. „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym”, polegającym na wsparciu w pozyskaniu środków finansowych w ramach 1,5 % zwrotu z podatku PIT za rok 2023.

Wypełniając formularz PIT należy pamiętać, by w polu dotyczącym wniosku o przekazanie 1,5 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo wpisać nr KRS: 0000334677 oraz dodatkowo w „Informacji uzupełniającej” wskazać konkretny cel szczegółowy, dla uproszczenia wskazując jego oznaczenie** określone w kolumnie „Oznaczanie celu szczegółowego w zeznaniu PIT”.

* – Lista będzie podlegać aktualizacji.

** – Uwaga! Brak wskazania celu szczegółowego spowoduje brak możliwości przekazania danych pieniędzy na konkretny cel. Przekazane środki zostaną przeznaczone na cele zaplanowane przez LGR Obra – Warta tj. zakup ryb na rzecz szpitali w Międzyrzeczu, Międzychodzie i Nowym Tomyślu.

Promocja akcji 1,5% jest finansowana ze środków pochodzących ze składek członkowskich Stowarzyszenia LGR Obra – Warta oraz wolontariatu.

Lista wspieranych organizacji: Pobierz listę_2024.pdf

Link do programu (w tym dla Emerytów i Rencistów): Przejdź do programu E-Pity_2024

Udostępnij