Stowarzyszenie lokalna Grupa Rybacka Obra  – Warta zaprasza do współpracy firmy instalacyjne zainteresowane wykonaniem 5 mikroinstalacji wiatrowych o mocy 0,5 – 3 KW  (w systemie pod klucz). Z zainteresowanymi firmami podejmiemy negocjacje dotyczące docelowej technologii (preferowane turbiny pionowe) oraz ceny jednostkowej dla każdej z lokalizacji. Zgłoszenia prosimy składać elektronicznie, na adres biuro@lgrow.pl, do dnia 14 lutego br.

Kamil Sieratowski

Udostępnij