W dniu 13 maja 2016 r. w ramach Europejskiej Nocy Muzeów odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. Podczas uroczystości uczestnicy poprzez wykłady zapoznali się z historią muzealnictwa w Międzyrzeczu od 1922 do początku 2016 r. W uroczystościach wzięło udział ponad 70 osób w tym: Przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu międzyrzeckiego, nauczyciele z międzyrzeckich szkół, byli i obecni pracownicy Muzeum. Gościem honorowym była córka Alfa i Ewy Kowalskich Pani Marta Konicki. Za pierwszy dzień funkcjonowania muzeum w ponownie polskim Międzyrzeczu uznaje się datę 18 marca 1946 r., kiedy to zorganizowano pierwszą stałą wystawę muzealną w budynku dawnego klubu garnizonowego.

Tekst i zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości pracowników Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego.

IMG_2012 IMG_2009 IMG_1986 IMG_1657 IMG_1649 IMG_1598 IMG_1512

Udostępnij