Zaproszenie na warsztaty projektu „AZYMUT NA WYGRANĄ – WYGRYWASZ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt koncentruje się na przekazaniu lokalnym środowiskom i organizacjom doświadczeń Stowarzyszenia Chociszewo – Wspólna Przyszłość zdobytych w trakcie realizacji programu „Azymut na wygraną”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich. Jest jednym z projektów modelowych powstałych w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Nasza metoda zakłada odkrycie lokalnej społeczności, spojrzenia na nią, jak na miejsce kreowania własnej przyszłości. Spójrzmy uważnie naszymi oczyma, a odkryjemy niezwykłych ludzi, wyjątkowe miejsca, poznamy może już zapomniane fascynujące historie, czasem pomożemy rozwiązać zagmatwane sprawy. Wyrwiemy ludzi z marazmu i zaczniemy działać.

Zastosowanie naszej metody pozwoli Wam na odkrycie swoich mocnych i słabych stron, nawiązanie nowych relacji z mieszkańcami, nauczycie się pracować w grupie, wspólnie pokonywać trudności i osiągać kompromis. Poznacie wiele nowych programów komputerowych, sprzęt cyfrowy i będziecie umieli go wykorzystać w praktyce. Poznacie zasoby lokalnej społeczności i włączycie się w życie tej społeczności, staniecie się jej moderatorami.

Zajęcia prowadzone przez autorów i realizatorów projektu „Azymut na wygraną”, który w roku szkolnym 2011/2012 w Programie Otwarta Szkoła, w obszarze – Edukacja obywatelska – otrzymał tytuł laureata – zdobył I miejsce w Polsce, trwające łącznie 15 h, odbędą się w dwóch terminach (jeden do wyboru) 10/11.06 i 24/25.06.

Zajęcia układać się będą wokół następujących tematów:

  1. Co w trawie piszczy? – Przedstawienie idei realizowania projektu i jego efektów,
  2. Dlaczego Projekt Modelowy? – Przedstawienie metody i działań przy realizacji Projektu Modelowego,
  3. Bez tego ani rusz. – Co jest najważniejsze, o czym nie można zapomnieć przy realizacji Projektu Modelowego,
  4. Społeczność okiem dziennikarza – Wydajemy własną gazetę,
  5. O tym i owym – internetowy serwis informacyjny, telewizja internetowa,
  6. Ciekawe historie (sensacje, rewelacje) rysowane fotografią – foto-komiks
  7. Film – odpowiedź na problemy ludzi,
  8. Miejsce dla ludzi –debata

Wszystkim uczestniczącym w warsztatach organizacjom, zapewniamy wspólne tworzenie magazynu informacyjnego INFORAMA.

Dwom wybranym organizacjom, aktywnie poprzez konsultacje i dodatkowe zajęcia warsztatowe oraz przekazanie grantu w wysokości 2000 zł, pomożemy w pełnej realizacji cyklu „Azymut na wygraną”

Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Zgłoszenia z krótką informacją o organizacji delegującej prosimy przesłać na adres:

pepe30@op.pl lub chociszewo@chociszewo.pl

KONTAKT: 693280695

szkolenie-rogoziniec

Udostępnij