Wieczorem 28 września br. przeprowadzone pierwsze od 3 lat Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta w trybie stacjonarnym. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2021 oraz  Wybrali Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR Obra – Warta na kadencję 2022-2025.

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian, pracę Zarządu będą wspierać nowi członkowie i członkinie, tj. Prezes Hanna Paradowska, Wiceprezes Zuzanna Melcer oraz Sekretarz Damian Ostrowski. Podczas omawiania działań planowanych do realizacji w latach 2022 i 2023, ustalono kontynuację działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, organizacji obywatelskich, małej retencji i energetyki obywatelskiej  oraz rozwinięcie działań w kierunku wsparcia rybactwa i Technikum Rybackiego w Sierakowie.

Zarząd SLGR Obra – Warta.

Udostępnij