Młodzieżowa Inicjatywa dla Krzyża Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta publikują wyniki Konkursu Działaj – Uwolnij Lokalną Energię – 2 EDYCJA !. W naborze złożono 58 wniosków, wszystkie poprawne pod względem formalnym. Po ocenie merytorycznej, z uwagi na ograniczoność środków projekty które otrzymały punktów 60 i więcej otrzymują pełną wnioskowanego kwotę dofinansowania, projektom które otrzymały punktów  od 50 do 59,99 zostanie przyznane dofinansowanie o 200 zł mniejsze od wnioskowanego,  projektom które otrzymały punktów  do  49,99 zostanie przyznane dofinansowanie o 300 zł mniejsze od wnioskowanego . Należy podkreślić że każdy pomysł jest unikalny i zasługuje na realizację.

Zgodnie z planem aktualizację wniosków i zawieranie umów rozpoczniemy po 10 maja, pierwsze wypłaty dotacji powinny rozpocząć się na początku czerwca.

Kierownik Biura Stowarzyszenia

(-) Zuzanna Melcer

Pobierz: Lista rankingowa_5.05.2019 r.

Udostępnij