W ramach niniejszego zadania była kontynuowana praca z grupą wsparcia rówieśniczego. Została ona powołana podczas pracy na 1 etapie realizacji projektu. Grupa od początku zawiązania, spotyka się cyklicznie co 2 tygodnie. Były to dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Podczas zajęć następował rozwój w sferze artystycznej ze szczególnym naciskiem na muzykę i teatr.

Dzieci miały możliwość wykazywania się swoimi talentami. nawiązały nowe znajomości w swojej grupie wiekowej. Dzięki tym zajęciom możemy zapobiegać dysfunkcjom społecznym i umożliwiamy jak najłagodniejsze wychodzenie z trudnego czasu pandemii. Kładziony był duży nacisk na samopomocową formę terapii postcovidowej, co nadało tej grupie dynamikę i systematyczność w działaniu. 2 etap realizacji zadania ubogacony był warsztatami wokalno artystycznymi, które przeprowadziła specjalistka z tej dziedziny. Dzięki zrealizowaniu założeń 1 fazy projektu, współpracowaliśmy z wykwalifikowanymi pedagogami, którzy fachowymi radami udoskonalili 2 etap zamierzonych działań. Zrealizowane działania przyczyniły się do niwelowania lęków społecznych, powstałych po czasie pandemii covid 19.

Realizowane pomysły są częścią projektu Matecznika Pomocniczości i Dobroci „Wyrwani ze szponów pandemii…nie zostawia się przyjaciół w biedzie, a ludzi w potrzebie!” – finansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO i objętego patronatem Profesora Jacka Kurzępy Posła na na Sejm RP. Bardzo dziękujemy w imieniu uczestników za wsparcie.

Udostępnij