Na TEJ stronie znajdą Państwo bezpłatne arkusze do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez stowarzyszenia, które spełniają określone warunki. Organizacje, które zdecydowały się na tę formę nie będą musiały sporządzać sprawozdań finansowych. Wszyscy, którzy samodzielnie prowadzą księgowość swoich stowarzyszeń i do końca stycznia br. zgłosili chęć zmiany (przejście na uproszczone zasady), mają możliwość pozyskania znaczącego ułatwienia :).

Udostępnij