Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta ogłasza 3 edycję Rybackiego Programu Stypendialnego na lata 2016 – 2022 skierowanego do zameldowanych na stałe i uczących się mieszkańców 11 gmin Regionu Obra – Warta, pobierających naukę w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej, Szkoły Gimnazjalnej, Szkół Ponadgimnazjalnych (bez względu na lokalizację szkoły na terenie kraju). Wzór wniosku*, Harmonogram Konkursu oraz Obowiązujące Kryteria punktowe zostały zamieszczone poniżej (pliki PDF). Wnioski składamy do dnia 31/07/2018 r., zwyczajowo w wersji papierowej, w Pszczewie, ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew, o dacie złożenia wniosku zdecyduje wyłącznie data wpływu wniosku.  W roku bieżącym chcielibyśmy przyznać co najmniej 30 nagród, niemniej o ich liczbie i wysokości zdecydują wyniki tegorocznej akcji 1 %. Za wszystkich trzymamy kciuki.

Zarząd LGR Obra – Warta

*- jeżeli w danej kategorii punktowej zabraknie miejsca na wpisanie określonej informacji prosimy o umieszczenie jej na 2 (czystej) stronie wniosku. Do wniosku nie dołączamy żadnych dokumentów, ewentualne wątpliwości będą wyjaśniane indywidualnie.

Pobierz:

  1. Wzór Wniosku Stypendialnego (PDF).
  2. Harmonogram Konkursu w roku 2018 (PDF).
  3. Kryteria Punktowe (PDF).

Udostępnij