Zachęceni sukcesem ubiegłorocznej akcji utworzenia ok 100 małych, przyzagrodowych hodowli Polskiej Gęsi Białej, powtarzamy ja również w roku bieżącym. Podchodząc z pełnym zrozumieniem do idei #ZeroWaste („zero odpadów”, „zero marnowania”) chcemy się dowiedzieć jak duże może być zainteresowanie odbiorem wysokiej jakości gęsiny z małych przyzagrodowych hodowli, w branżach gastronomicznej, hotelarskiej, przetwórczej, Kołach Gospodyń Wiejskich i również przez osoby prywatne.

Ideą poniższej ankiety jest skoordynowanie i stworzenie regionalnego, krótkiego no i taniego łańcucha dostaw, bezpośrednio od producenta do odbiorcy.  Ankieta wypełniana do 31 stycznia br. ma charakter wstępny, współpraca będzie nawiązywana na podstawie odrębnych porozumień.   

Przejdź do: Formularz Zgłoszeniowy

*- Zadanie koncentruje się na terenie 11 gmin pogranicza lubusko – wielkopolskiego (Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Trzciel – woj. lubuskie, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Miedzichowo, Międzychód, Sieraków, Zbąszyń – woj. wielkopolskie), w uzasadnionym wypadku zasięg może być rozszerzony.

Udostępnij