Wykonując postanowienia porozumienia z roku 2020, dotyczące odbudowy zniszczonych Jazów w Perzynach i Rybojadach oraz ratowania Jeziora Głębokie, zrealizowaliśmy kolejne spotkanie robocze z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Panem Krzysztofem Wosiem. Spotkanie odbyło się w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podczas spotkania omówiono aktualny postęp prac projektowych i termin ich zakończenia, prac które będą realizowane w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy w tym szczególnie konsultacje społeczne i przygotowawcze roboty budowlane, harmonogram prac w latach 2024 / 2025.

W spotkaniu udział wzięli jego inicjatorzy Pani Poseł Marta Kubiak i Pan Poseł Jacek Kurzępa, Starosta Międzyrzecki Pani Agnieszka Olender, Wójt Gminy Pszczew Pan Józef Piotrowski, reprezentujący Gminę Miedzichowo Pan Kazimierz Kowalczyk oraz Gminę Zbąszyń Pan Kamil Sieratowski.

Udostępnij