Rybacki Program Stypendialny 2020 – formularz zgłoszeniowy

Nieobowiązkowe wsparcie Programu Stypendialnego kwotą co najmniej 1,00 zł,
wpłaconą na konto bankowe prowadzone przez LBS w Międzyrzeczu o numerze 89 8367 0000 0029 1567 1001 0006*
TakNie

Wyrażam zgodę na dostarczenie dodatkowych informacji i dokumentów w przypadku wstępnej kwalifikacji do listy laureatów*
TakNie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.*

* - pola obowiązkowe
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informacje dotyczące COVID-19