Rybacki Program Stypendialny 2020 – formularz zgłoszeniowy

  Nieobowiązkowe wsparcie Programu Stypendialnego kwotą co najmniej 1,00 zł,
  wpłaconą na konto bankowe prowadzone przez LBS w Międzyrzeczu o numerze 89 8367 0000 0029 1567 1001 0006*
  TakNie

  Wyrażam zgodę na dostarczenie dodatkowych informacji i dokumentów w przypadku wstępnej kwalifikacji do listy laureatów*
  TakNie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.*

  * - pola obowiązkowe
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Informacje dotyczące COVID-19