W sposób symboliczny, w Zespół Szkół w Sierakowie, wystartowały działania przygotowawcze, dotyczące opracowania rybackiej lokalnej strategii rozwoju oraz planu współpracy w regionie Obry i Warty, na okres do roku 2027. Wsparcie pochodzić będzie z Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Przeprowadziliśmy interesujące rozmowy na temat działalności Stowarzyszenia, planów wsparcia dla Gospodarstw Rybackich, Rybackiej Szkoły, Gmin Członkowskich, Przedsiębiorstw, Organizacji Obywatelskich oraz Kół Gospodyń Wiejskich. W konkursie niespodziance, trzej laureaci otrzymali kosze pełne produktów regionalnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział i poświęcony czas.

Udostępnij